vizpro_teamet

Det er få hendelser som er mer positive når man bygger en bedrift en ansettelser. Den første ansettelsen kommer når det er blitt en viss økonomi og kontantstrøm, med andre ord fornøyde kunder som kommer igjen eller anbefaler videre!

For aktive fotografer er redigering og retusjering en viktig funksjon, det gjør hverdagen lettere og høyner kvaliteten ut til kundene.

Dette er bakgrunnen for at vi fra første mai har Jan William Fines ansatt i 50% som bilderedigerer!