last-nedPortrettfoto inngår i en lang tradisjon, som startet rent fotografisk allerede i 1839. Før dette ble innflytelsesrike personer portrettert av malere, der viktige elementer som klær og andre signaler ble tatt med som en viktig del av motivet.

Selv i dag er det en rekke årsaker til at vi bestiller time hos en fotograf for et portrett, i første rekke handler det om at fotografen har et trent blikk og kunnskapene som skal til for å få frem modellens stil og karakter.

Selv for enkeltmannsfirmaer kan det være en fordel å få en portrettrekke som kan brukes i forskjellige sammenhenger. Vi vil da sørge for at du får en håndfull forskjellige bilder med tydelig stil og uttrykk – som så kan brukes i de rette sammenhenger.

Portrettbildet her er tatt for prosjektet http://www.mind-flow.no/ som Aase Hilde utvikler. Det ble lagt vekt på å få inn farger og en bakgrunn som signaliserer aktivt byliv, slik at ikke alt skulle trekkes mot mer klisjépregede meditasjonsmotiver.

På en halv dag rakk vi å dekke de viktigste uttrykkene, fra klassiske mindfulness-positurer til dette bildet.

Portrettfoto jobber vi gjerne mye og grundig med!