I Vizpro legger vi stort vekt på nettverk, og gjennom BNI får vi både mange nye relasjoner og kunder.

Mange event innebærer også nettverksbygging, og man blir ofte kjent med både nye personer og firmaer – samt treffer de man kjenner igjen.

På årets event-messe HSMAI i januar var Peder og Hans Christian innom, og vi tenker å gjøre et eksperiment – hvor mange klarer vi og våre kontakter å tagge på bildene?

Det er ganske sannsynlig at vi sammen kjenner til de fleste!

#104 - An access token is required to request this resource. Here are some possible solutions to fix the error.