Opplysninger rundt GDPR, personvern og nettbasert behandling av personopplysninger

Vizpro AS er pålagt å implementere GDPR-regelverket. Vi er et lite selskap som ikke kan anses å ha store ressurser til rådighet for sikkerhet og IT-drift generelt. Fra oppstarten har vi imidlertid valgt sikre, moderne og stabile tredjeparter til å levere alle våre tjenester på dette domenet, noe som kommer deg som bruker tilgode.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle sider under dette domenet.

Personopplysninger som behandles

Vizpro AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller annet som anses som sensitive opplysninger under Norges lover.
Vår løsning for netthandel er velprøvd, anerkjent og oppdatert. Vi lagrer ikke kortopplysninger, disse sendes sikret over til denne tredjepartens servere.
Eksempler på informasjon som kan innhentes via dette domenet:
• E-postadresse
• Fornavn og etternavn
• Firmanavn
Firmanavn og andre opplysninger utelukkende knyttet til firmanavn anser vi i utgangspunktet ikke som personlig, sensitiv informasjon da firmaer ikke har personrettigheter i Norge.

Hvordan innhentes informasjon?

Vizpro AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider.
Det er frivillig å oppgi denne informasjonen, og du kan alltid få tilsvarende resultat ved å henvende deg til oss direkte på telefon eller mail.
Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg automatisk tilgang til produkter eller tjenester via nettstedet.
Eksempel på skjema:
• Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev, tilbudsmail eller annen relevant informasjon på e-post
• Formålet med informasjonen som innhentes
• For å kunne sende relevant informasjon
Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon lagres på den sikre SaaS-tjenesten WPEngine, serverne til Stripe samt overføres til våre mailkontoer levert av Google. Alle disse oppdateres, overvåkes og sikres løpende av disse leverandørene.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss. Når informasjon er slettet i vår aktive database så vil opplysningene fremdeles eksistere i en begrenset tidsperiode på serverne til vår leverandører, vi vil så langt mulig opplyse deg om dette hvis du krever det.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Vizpro AS bruker underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Vizpro AS

Skjult videresalg, deling eller tyveri av data

Vizpro AS vil via sin leverandør løpende følge med på nyheter innen IT, slik at skjult deling av informasjon med tredjepart kan avdekkes, hindres og varsles. Vizpro AS og leverandør gjør dermed sitt ytterste innen realistiske rammer for å forhindre tyveri av din informasjon via tredjepart, og kan ikke holdes ansvarlig dersom dette skulle skjer. Eksempler er Facebooks deling av data, Googles overvåkning av kunder og den generelle fremveksten av overvåkning og skjult videresalg av data.
Dersom din informasjon blir del i slik skjult deling av data, så vil vi assistere deg så langt som praktisk mulig i å forfølge dette.

Samtykke

Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev, tilbudsmail eller annen relevant informasjon på e-post samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles.
Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
Dersom du mener at Vizpro AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet.
Ved skjult salg, deling eller lekkasje av data som er forårsaket av tredjepart skal klage leveres inn på denne tredjeparten, vi kan kun assistere i slike saker etter evne.

Kontaktinformasjon

Du kan også kontakte oss direkte:
vizpro.no/om-oss/