Få tilsendt forslag til fotobrief

“Jeg synes vizpro har fått tydelig frem hva jeg vil formidle, og jeg kjenner meg stolt over å vise meg frem på denne måten”

Marianne Iversen hadde selv grunnidéen til dette bildet, og var med under utformingen av bildebrief. http://mmiversen.no

Alle jobber vi utfører skjer på grunnlag av en godt gjennomarbeidet fotobrief. Basert på din ønskede profil, virkeområde, aktiviteter, varer og ansatte setter vi opp en lett forståelig beskrivelse av bildene vi ønsker å levere.

Vi har både lang erfaring som fotografer samt partnere som selv har bygget opp og drevet andre firmaer – så vi legger vekt på å få til den helt rette forståelsen og visjonen for bildene som skal produseres.

Selve fotograferingen foregår i studio, hos deg som kunde eller i en kombinasjon. Noen ganger brukes andre steder eller lokaler, og i noen få tilfeller vil foreslå bruk av modeller.

Vi foretrekker å ha et grundig møte med deg som kunde der fotobriefen gjøres helt ferdig, det du får tilsendt ved å sende inn dataene dine her er en kortversjon.

Dersom du er interessert i å se hvordan denne kan se ut så kan du fylle ut dine data her!

Navn, epost og telefonnummer:

Legg inn data for den vi skal kontakte

Bransje:

Beskriv bransjen med egne ord

Firmanavn og webside:

Ta gjerne med organisasjonsnummer og eventuelle avdelinger

Generelle ønsker for fotografi:

Her kan du beskrive fritt hva du ønsker deg, eller det du tror vil passe for deg og din bedrift.

Postnummer:

Her er det plass til flere, hvis dere har flere avdelinger.

Ønskede tjenester:

Kryss av for de tjenestene dere ønsker. Vi vil gi en tilbakemelding hvis det er noe som er overflødig, eller hvis vi mener noe er viktig å få med i tillegg.

Send inn:

Når du har sendt inn så får du en kvittering her i nettleseren. Vi vil også sende deg en separat mail med et anslag på hvor lang tid vi trenger, og etter dette vil vi kontakte deg for å diskutere den forenklede bildebriefen.