I Vizpro legger vi stort vekt på nettverk, og gjennom BNI får vi både mange nye relasjoner og kunder.

Mange event innebærer også nettverksbygging, og man blir ofte kjent med både nye personer og firmaer – samt treffer de man kjenner igjen.

På årets event-messe HSMAI i januar var Peder og Hans Christian innom, og vi tenker å gjøre et eksperiment – hvor mange klarer vi og våre kontakter å tagge på bildene?

Det er ganske sannsynlig at vi sammen kjenner til de fleste!

VizPro.no

Stort konsern eller enkeltmannsfirma, vi setter sammen et tilbud etter behov og budsjett.Basert på ønsket formål og kundegruppe tilpasser vi det enkelte oppdraget, slik at du får mye bildemateriale som kan brukes i mange medier og publiseringsflater.